Yardım Faaliyetleri

1-2

Yardım faaliyetlerimiz, alan el ile veren el arasında “Gücümüzün yettiği yere kadar” düsturu ile hayır köprüsü olmaya devam etmektedir.

Yılın belli dönemlerinde özellikle ramazan ayında gıda, bayramlarda giyim yardımları ile yoksulların ihtiyaçlarını gidererek sevindirmekteyiz.

Başlıca yardım faaliyetlerimiz:

  • Deprem Ve Doğal Afet Çalışmaları
  • Erzak Dağıtım Çalışmaları
  • Burs Çalışmaları
  • Kermes faaliyetleri
  • Arama Kurtarma Faaliyetleri