Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Faaliyetlerimiz

 • Seminer
 • Konferans
 • Panel
 • Kurslar
 • Eğitimcilerin Eğitimi
 • Çocuk Eğitim Seminerleri
 • Ev Okulu Programı
 • Hafta Sonunu Değerlendirme Programı
 • Kadın ve Aile Çalışmaları
 • Genç Kız Çalışmaları
 • Okuma Salonları Ve Kapsamlı Kütüphane
 • Etüt Merkezi
 • Çocuk Kulübü

Ev Okulu Programı

 

“Ev Okulu Programı”, çocuklarımızın arkadaş grubu içerisinde ve ev ortamında, kendilerini rahat ifade edebilecekleri, yeteneklerinin farkına varabilecekleri, dinî ve ahlakî değerleri, toplumsal yaşam kurallarını birlikte öğrenip birlikte pekiştirecekleri
bir eğitim faaliyetidir. Programımız, ev ortamının sıcaklığında düzenlenen etkinliklerle çocuklarımızın kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, şahsiyetlerini güçlendirmelerine ve güçlü arkadaşlık ilişkileri oluşturmalarına yardımcı olur.
Programımız, çocuklarımıza yaşamda ihtiyaç duyacakları bilgi/beceri ve güzel davranış biçimlerini aktarmak için oluşturulmuş ilkeli bir sosyalleşme ortamıdır. Programımız rehber eğiticilerimiz tarafından ilköğretim 2. 3. ve 4. sınıflardaki çocuklarımıza
yönelik olarak Ekim-Haziran ayları arasında düzenlenmektedir. Programın İçeriği:

 • Ahlâk ve Karakter Eğitimi
 • Toplumsal Davranış Eğitimi
 • Kendini İfade Etme ve Yeteneklerini Keşfetme
 • Arkadaşlık Becerisi
 • Eğitici Oyunlar ve Zekâ Bulmacaları
 • Gezi ve Piknikler

 

Hafta Sonunu Değerlendirme Programı

“Hafta Sonunu Değerlendirme Programı”, her yıl okullarla birlikte ağır bir ders yükü altına giren çocuklarımıza rehberlik etmek ve gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenlediğimiz bir eğitim faaliyetidir. Programımız çocuklarımızın boş vakitlerini en
güzel şekilde değerlendirmelerini ve hafta sonlarını dolu dolu geçirmelerini sağlar. Programımıza gelen öğrenciler dinî bilgileri, ahlakî güzellikleri ve sosyal becerileri farklı metotlarla öğrenir ve uygulama imkânları bulurlar. Programımız
çocuklarımıza ergenliğe geçişte ve öncesinde yaşanan problemlerle başa çıkmayı öğreten, çocuklarımızın karakter ve özgüven gelişimini destekleyen bir çalışmadır. Programımız çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlarken, yeni ve temiz dostluklar
kurmalarına da vesile olur. Programımız çocuklarımızın okul başarılarını yükseltmeye yönelik katkılar sağlar. Programımız rehber eğiticilerimiz tarafından ilköğretim 4. sınıf ve üzeri “erkek –kız” çocuklarımız için ayrı ayrı düzenlenmektedir.
Programınız Ekim-Haziran ayları arasında hafta sonları uygulanacaktır. Programın İçeriği:

 • Dinî Bilgiler
 • Ahlâk ve Karakter Eğitimi
 • Davranış Eğitimi
 • Kitap Okuma Programları
 • Ders Etütleri
 • Yarışmalar, Eğlenceler ve Film Gösterimleri
 • Gezi ve Piknikler

Yaz Okulu Programı

Yaz Okulu Programı okulların tatile girmesi ile birlikte başlamakta çoğunlukla 6 hafta sürmektedir. Program ile öğrencilere; zamanı doğru değerlendirme, eğlenerek öğrenme, planlı ve programlı çalışma alışkanlığı kazandırılması hedeflenmektedir. Programımız
rehber eğiticilerimiz tarafından ilköğretim 4. sınıf ve üzeri “erkek –kız” çocuklarımız için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Programın İçeriği:

 • Dinî Bilgiler
 • Ahlâk ve Karakter Eğitimi
 • Davranış Eğitimi
 • Kitap Okuma Programları
 • Ders Etütleri
 • Yarışmalar, Eğlenceler ve Film Gösterimleri
 • Gezi ve Piknikler
 • İzcilik Eğitimi (Sadece erkek öğrenciler için)